• poskytujeme revizi či instalaci elektrických spotřebičů, nářadí do 1000V a strojů

  • revize společných prostor

  • opravy a instalace systému domácích telefonů

  • výměny stoupacích vedení - Právě výměna stoupacích vedení bývá často opomíjena, přitom v mnoha domech jde o rozvody nevyhovující, desítky let staré, které pro obyvatele představují provozní, ale i bezpečnostní riziko.

Naši technici sledují vývojové trendy v oblasti norem a jejich interpretací tak, aby mohli našim zákazníkům poskytnout servis a revize elektro
na nejvyšší odborné úrovni.


-> Disponujeme silným personálním a technickým zázemím

-> Disponujeme vlastním projekčním a revizním oddělením

-> Klademe velký důraz na odbornost našich techniků

-> Jsme časově flexibilní

-> Plně se přizpůsobíme provozním potřebám zákazníka

-> Používáme kvalitní měřící přístroje 

-> Snažíme se nabídnout nejlepší poměr ceny a kvality 

-> V případě zájmu ihned odstraníme revizní závady